Klippans logotype

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I Klippans kommun heter MAS Susanne Sorman. MAS har övergripande ansvar för kvalité och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdslagen kräver att varje kommun har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Senast uppdaterad: 2016-10-26
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Susanne Sorman

Telefon: 0435 - 283 28

Andra viktiga dokument

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se