Klippans logotype

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering handlar om att bibehålla eller förbättra en nedsatt funktionsförmåga, men också om livskvalitet trots sjukdom eller åldrande. Med rehabiliterande synsätt i verksamheten kan detta medverka till den enskildes självständighet och hälsa.

Habilitering innebär att, vid nedsättning eller förlust av någon funktion efter medfödd eller tidig skada/sjukdom, genom planerade insatser främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Arbetsterapeut och sjukgymnast har en specifik kompetens inom habilitering- och rehabiliteringsområdet. Grunden för professionernas arbete är att individen ska kunna återfå, förbättra och bibehålla de funktioner och aktiviteter som behövs i vardagen för att kunna fungera så självständigt som möjligt.

Sjukgymnasten har mer inriktning mot rörelse och arbetsterapeuten har mer inriktning mot aktivitet. Båda yrkesgrupperna arbetar med utprovning av hjälpmedel och lägger upp träningsprogram som i vissa fall kan delegeras till annan personal inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Du kan själv ansöka om rehabilitering hos kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Om du är inlagd på sjukhus kan beslut om rehabilitering fattas vid samordnad vårdplanering innan du skrivs ut.

Senast uppdaterad: 2015-07-28
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Arbetsterapeut och sjukgymnast
Telefon: 0435-280 00

Relaterade länkar

Se mer om Hjälpmedel

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se