Klippans logotype

Hjälp i hemmet

Kommunen erbjuder många olika former av stöd som ska göra det möjligt för personer att bo kvar i sin egen bostad så länge som möjligt

Kommunens mål är att alla ska ges möjlighet att bo kvar i hemmet så länge som möjligt. Vi tycker att det är en prioriterad fråga och därför riktar vi en stor del av våra insatser på att underlätta detta. Det kan innebära att man får hjälp av hemtjänsten i olika stor omfattning, till exempel med personlig omvårdnad eller hushållssysslor.

Den som behöver kan få trygghetslarm för att kalla på hjälp dygnet runt.  Ibland kan växelboende eller korttidsboende vara en förutsättning för att kunna bo kvar hemma. Det finns även dagverksamheter som äldre kan få möjlighet att delta i.

Läs mer om biståndshandläggning, de är din första kontakt.

Våra boende            

Demensboende
Korttidsboende             
Äldreboende

Senast uppdaterad: 2016-12-05
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Bistånds-, LSS- och färdtjänsthandläggare:
Måndag - fredag
klockan 08.30 - 09.30

Telefon: 0435-280 00

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se