Klippans logotype

Hjälp med lättare trädgårdsarbete

När du anlitar oss möter du medarbetare från Arbetscentrum. Arbetscentrum finns under Enheten för arbete och sysselsättning som hjälper arbetssökande med försörjningsstöd till egen försörjning.

Här nedan ser du vilka tjänster som Arbetscentrum kan erbjuda:

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Trädgårdsklippning
  • Häckklippning
  • Mindre reparationsarbete
  • Snöskottning

Om du är:

  • Pensionär
  • Sjukpensionär
  • Ideell förening

Kostnad
Kostnaden är 50 kronor/timme och person + moms. Du debiteras max 100 kronor/timme + moms även om arbetet utförs av flera personer samtidigt, om inget annat avtalats.
Eventuella extrakostnader för säckar och dylikt får kunden själv betala. Vi har en transportkostnad (framkörningsavgift) till alla våra arbeten på 25 kronor.

Avtal
Skrivet avtal upprättas mellan beställare och Arbetscentrum innan arbetet påbörjas. Du ska alltid få en följesedel på arbetet som är utfört. Där står det antal timmar samt antal personer som vi varit på arbetet.

Beställning
Ring alltid vår reception och beställ arbetet som ska utföras. Vi tar alla arbeten i turordning. Detta kan betyda att vi inte kan komma den dagen du önskar men vi kommer så fort vi kan.

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Kontakt

Enhetschef
Arbete och sysselsättning

​Johan Lindberg
Telefon: 0435-281 53
E-post: johan.lindberg@klippan.se

Receptionen
Telefon: 0435-281 51
E-post: social@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se