Hemtjänst

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Hemtjänst

Det är biståndshandläggarna som tillsammans med dig kommer fram till vilken hjälp du behöver och vad du själv kan klara. Insatserna utförs enligt ett rehabiliterande synsätt, som innebär hjälp till självhjälp. Enskilda personer skall få stöd att utveckla sin egen förmåga. Målet är att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Stödet kan bestå av hjälp med till exempel städning, tvätt, inköp eller personlig omvårdnad, som till exempel dusch eller hjälp med vardagshygien och klädsel.

Så ansöker du om hemtjänst

När du vill ansöka om hemtjänst ska du fylla i en ansökningsblankette-tjänst eller kontakta din biståndshandläggare.

Omvårdnadsinsatser
Detta kan du få hjälp med:

  • stöd med den personliga hygienen
  • stöd till aktiviteter av olika slag
  • stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
  • tillsynsbesök under dygnet
  • besöka en dagverksamhet
  • matdistribution

Omvårdnad erbjuds just nu endast från den kommunala hemtjänsten.

Klippans kommun har infört ett system med personallås för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Detta för att säkerställa kvaliteten vad gäller nyckelhantering och öka din säkerhet. Läs mer här.


Serviceinsatser erbjuds av privata utförare och den kommunala hemtjänsten, läs mer om kundvallänk till annan webbplats

Serviceinsatser:
Detta kan du få hjälp med:

  • tvättning 
  • inköp
  • städning

Kontakt

Bistånds- och färdtjänsthandläggare:
Måndag - fredag
klockan 08.30 - 09.30

Telefon: 0435-280 00