Kommunal hemtjänst

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Kommunal hemtjänst

Vi erbjuder dig en kontaktperson som tillsammans med dig utformar och planerar dina insatser utifrån dina behov och önskemål. 

Vi erbjuder dig god kvalitet på vår hemtjänst under trygga och säkra former.

Klippans kommuns hemtjänst kännetecknas av ett gott bemötande, vi har dina behov i fokus.

Vi har tätt samarbete med kommunens hemsjukvård och rehabiliteringsverksamhet. Genom ett teamarbete sätter vi brukaren i centrum och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. 

Vi finns här för dig och tillsammans kan vi


Hemtjänst Centrum
Storgatan 9, byggnad F, Klippan. 
 

Hemtjänst Väst
Storgatan 9, byggnad F Klippan


Hemtjänst Öst
Storgatan 86, Klippan


Hemtjänst Ljungbyhed
Ljungbygatan 21, Ljungbyhed. 

Kontakt

Enhetschef
Hemtjänst Centrum

Helene Asp
Telefon: 0435-283 06
E-post: helene.asp@klippan.se

Tf Enhetschef
Hemtjänst Ljungbyhed

Ingela Holmström
Telefon: 0435-28339
E-post: ingela.holmstrom@klippan.se

Enhetschef
Hemtjänst Väst

Raida Johansson
Telefon: 0435-285 57
E-post: raida.johansson@klippan.se

Enhetschef
Hemtjänst Öst
Annika Elowson
0435-285 09
E-post:
annika.elowson@klippan.se