Klippans logotype

Kundval

Klippans kommun erbjuder kundval inom hemtjänstens serviceinsatser. Det innebär att du som har serviceinsatser själv får välja om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag som godkänts av politikerna. Lagen om valfrihet, LOV, ligger till grund för kundval.

Krav på hemtjänstens utförare

De utförare som du får välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som politikerna ställer. De företag som vill utföra hemtjänst ska uppfylla ett antal kriterier inom till exempel kvalitet, utbildningsnivå, samarbete mellan utförare och myndighet och tillgänglighet. Samma kriterier gäller för den kommunala hemtjänsten.

Samma kostnad för kommunal eller privat hemtjänst

Kostnaden är densamma oavsett om du väljer ett privat företag eller kommunen. På samma sätt som idag betalar du en avgift för den hemtjänst du får. Avgiften är relaterad till din inkomst.

Hemtjänst för första gången

Du som beviljats hemtjänst för första gången gör ditt val av utförare i samband med biståndsbeslutet. Du kan när som helst välja en annan utförare. Ta kontakt med din biståndshandläggare om du vill byta utförare. Blankett för val av utförare för serviceinsatser hittar du uppe till höger på sidan.

Läs mer om den Kommunala hemtjänsten.

Läs mer om de Privata utförarna.

Om du vill ha mera information om kundvalet kan du kontakta din biståndshandläggare 0435-280 00.


 

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se