Klippans logotype

Trygghetslarm

Trygghetslarmet finns till för att du ska känna trygghet och säkerhet i ditt eget hem, dygnet runt. Genom en tryckning på larmklockan kommer man i kontakt med trygghetscentralen i Örebro. Trygghetscentralen kontaktar sedan hemtjänstpersonalen som kommer och gör ett hembesök hos dig.

För att få kontakt med kommunens sjuksköterska måste du ha hälso- och sjukvårdsinsatser i ditt hem. Har du inte hälso- och sjukvårdsinsatser kommer hemtjänstpersonalen att hjälpa dig kontakta vårdcentralen, sjukhuset, sjukvårdsupplysningen eller tillkallar ambulans.

Efter bedömning av biståndshandläggare kan du få ett trygghetslarm installerat i ditt hem.

Klippans kommun har infört ett system med personallås för alla personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Detta för att säkerställa kvaliteten vad gäller nyckelhantering och öka din säkerhet. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2016-11-23
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0435-280 00

Aktuella telefontider

Larmansvarig
Gunnel Jansson
Telefon: 0435-283 02

Information

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se