Klippans logotype

Hjälpmedel

Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster bedömer ditt behov och förskriver hjälpmedel.

Hjälpmedlet/hjälpmedlen är ett personligt lån och får ej överlåtas till annan person.

Från och med 2016-07-01 införs debitering för ordination av tekniska hjälpmedel med 250 kronor.

Du som lånar hjälpmedel påtar dig ett ansvar för detta/dessa. Du är ansvarig för att förvara och underhålla ditt hjälpmedel. Oaktsamt handhavande kan innebära att du blir ersättningsskyldig.
Om något hjälpmedel behöver repareras skall Du kontakta arbetsterapeut/ sjukgymnast. Du står själv för byte av däck och slang på rullstol.

Hjälpmedel får inte tas med vid flytt från kommunen utan godkännande av arbetsterapeut/sjukgymnast.

När behov av hjälpmedel upphör skall dessa återlämnas väl rengjorda/tvättade. Kontakta arbetsterapeut/ sjukgymnast. Du ansvarar själv för transporten av hjälpmedel vid återlämning. Rehabenheten står endast för transport av säng, personlyft, komfortrullstol och arbetsstol. Hjälpmedel återlämnas på Rehabenheten på Åbyhem, infart från Rönnegatan.
 
Vid behov av inkontinenshjälpmedel kontaktas vårdcentralens distriktssköterskor. Om du inte själv kan ta dig till vårdcentralen kan du få hjälp genom kommunens hemsjukvård. Kontakta kommunens sjuksköterskor för hjälp och bedömning. Inkontinenshjälpmedel som förskrivs av sjuksköterska är kostnadsfria. 

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Arbetsterapeut och sjukgymnast
Telefon: 0435-280 00

Sjuksköterska
Telefon: 0435-280 00

Du återlämnar dina hjälpmedel på Rehabenheten infart från Rönnegatan. Här är en karta till Hjälpmedelslagret.länk till annan webbplats

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se