Klippans logotype

Arbetsterapeut och sjukgymnast

Arbetsterapeut och sjukgymnast har en specifik kompetens inom rehabiliteringsområdet. Grunden för professionernas arbete är att individen ska kunna återfå, förbättra samt bibehålla de fysiska funktioner som behövs i vardagen för att kunna fungera oberoende och med tillfredsställelse.

Sjukgymnasten arbetar med inriktning rörelse och funktion,  arbetsterapeuten med inriktning aktivitet. Båda yrkesgrupperna arbetar med utprovning av hjälpmedel, lägger upp träningsprogram och utför behandling.
Arbetsterapeut och sjukgymnast kan i vissa fall delegera arbetsuppgifter till annan personal inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer som har någon form av bestående eller långvarigt funktionshinder. Bidrag kan lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall fungera för den funktionshindrade.

I första hand kontaktas en arbetsterapeut som gör ett hembesök och bedömer aktivitetsförmåga i förhållande till miljön.

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Arbetsterapeut och sjukgymnast Telefon: 0435-280 00                                                                                    

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se