Klippans logotype

Socialförvaltningens kvalitetsarbete


Öppna jämförelser och Äldreguiden
Genom Socialstyrelsens öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. I Äldreguiden, en del av öppna jämförelser, kan du jämföra kommunernas äldreomsorg och olika hemtjänstverksamheter, äldreboenden och dagverksamheter. Se länkarna till höger.

Jämförelsetjänsten

Här kan du jämföra hemtjänst, service och vård och omsorgsboenden utifrån olika kriterier. Du kan också se de omdömen som kunder gett olika boenden eller vilka tilläggstjänster olika hemserviceutförare erbjuder - Jämförelsetjänsten.

Senast uppdaterad: 2016-04-26
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se