Klippans logotype

Dagverksamheten Centrumträffen har flyttat till nya lokaler i Ljungbyhed

Trots en del farhågor kring flytten till Ljungbyhed, har resultatet blivit bra. I Ljungbyhed finns vacker natur att promenera i och en fin utemiljö att ta del av.

Vi har ungefär tre personal varje dag som tar emot 5-10 gäster som vi kallar dem som kommer till oss på dagverksamheten, berättar Charlotte Sandström enhetschef för dagverksamheten, Syrengården och Ljungbygården. Jag tog över dagverksamheten i juni 2016.

- Dagverksamheten är en icke lagstadgad verksamhet som socialförvaltningen erbjuder personer med demens och den fyller en fin funktion i samhället. Insatsen är gratis och beviljas av biståndshandläggarna, det gästen får betala är lunchen som de får.

- I socialförvaltningens besparingsåtgärder 2016 ingick det att vi inom Socialförvaltningen skulle göra en inventering av våra lokaler och här i Ljungbyhed fanns en stor outnyttjad lokal som vi redan betalar hyra för. Lokalen har blivit ombyggd och bland annat är det rest en vägg, innan var det en stor öppen lokal. Nu kan vi samnyttja personalresurserna på dagverksamheten med Ljungbygården och Syrengården.

- Vi har öppet fyra dagar i veckan, måndag, tisdag och fredag mellan klockan 10.00-15.00, torsdagar 10.00-14.00. Gästerna erbjuds vistelse två heldagar i veckan jämfört med tidigare då man kunde komma upp till fem tillfällen per vecka som då kunde fördelas på hel- eller halvdagar.

- Det fanns farhågor att våra gäster inte skulle vilja åka till Ljungbyhed, men alla har hängt med hit och dessutom är det en förbättring för de som bor i Ljungbyhedstrakten. Vi har fått nya gäster sedan vi flyttade hit och har några som står i kö för att komma hit. En del har arbetsresor hit till dagverksamheten, vilket fungerar bra.

- Undersköterskan Ulla berättar att det har blivit jättebra med flytten till Ljungbyhed, här är fina familjära lokaler, i Klippan hade vi långa korridorer, utemiljön är mycket trevligare här och det är inte så mycket trafik, det är lugnt och skönt.

- Pernilla, som är gruppledare i Ljungbyhed, säger att det blivit lite mer liv och rörelse i huset sedan dagverksamheten kom dit, vilket är mycket trevligt.

Personal Caroline, Annelie och Ulla berättar att de har många aktiviteter för sina gäster. Vi har bingo, spelar kort och andra spel, vi har en dam som vill sticka så det gör vi ett stickcafé kan man säga, vi har sittgympa, målar och går promenader. Det är många som tycker om att sjunga så vi har allsång också, vi kopierar sånghäften och tittar på Youtube. Om man tappat sitt tal så klarar man ändå av att sjunga, vilket är härligt. Vi har dessutom en gäst som spelar keyboard här. Det finns också möjlighet att spela Wii.

Aktiviteterna ändrar vi efter gästens intresse och anpassar utifrån de behov som finns för tillfället. Med hjälp av kommunens demenssjuksköterska Annette Thoresson, arbetar vi med det nationella registret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) där man efter registrering av symtom och sjukdomsbild kan få bra hjälp med att utarbeta omvårdnadsåtgärder.

- Alla gäster äter lunch här, berättar Annelie, efter lunchen har vi högläsning som är mycket uppskattat.

- Caroline berättar att de har manikyr för damer och bakar när någon tycker det är roligt.

- Här finns också tillgång till en fin uteplats, en damm med ankor och vi har hört att kommunen ska bygga en grillplats med bänkar där. Det kan bli en rolig aktivitet att gå dit och grilla när det är fint väder.

BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Publicerat: 2017-02-10

Senast uppdaterad: 2017-02-10
Sidansvarig: Ann Lundkvist

​Kontakt

Enhetschef
Charlotte Sandström
0435-280 52
charlotte.sandstrom@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se