Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Första hjälpen till psykisk hälsa

Personal inom socialförvaltningen har utbildats till "Första hjälparen" instruktörer

Nina Hinz, Caroline Rehnström, Karin Friberg, Oskar Svenblad har gått instruktörsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Sweden). I utbildningen kommer instruktörerna ge kursdeltagarna, "Första hjälparna", en god överblick om förekomsten av psyisk sjukdom i Sverige och ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångetsttillstånd och vilken behandling som finns.

Man får lära sig vilka varningssignaler det finns som antyder att en person kan vara självmordsbenägen  eller vid annat kristillstånd, och hur man kan ingripa genom att lyssna, utan att värdera och uppmuntra till till olika självhjälpsstrategier. Programmet är baserat på vetenskapliga studier och expertutlåtande.

De ska nu utbilda fler "Första hjälpare" inom socialförvaltningen eftersom vi i Sverige behöver långsiktiga och hållbara insatser på lokal nivå för att förebygga psykisk ohälsa och självmord.

Publicerat: 2017-05-29

Kontakt


Caroline Rehnström
Telefon: 0435-282 56
e-post: caroline.rehnstrom@klippan.se