Klippans logotype

Jubileum på demensboendet Bågen

Bomöte och 25 års firande av boendet Bågen den 5 april

Elisabeth Petersson, enhetschef, hälsade de anhöriga, boende och personal välkomna till firandet. Därefter presenterade personalen sig, med början med Elisabeth Petersson därefter Annette Thoresson demenssjuksköterska, Ingela Månsson gruppledare och undersköterska samt Helene Lindau undersköterska.

Helene berättade om Bågen som nu i år fyller 25 år. Helene har varit med från första dagen och berättade om hur Bågen hade förändrats och utvecklats under dessa år. Det var en mycket uppskattad information och det var mycket som hänt under dessa 25 år. Forskningen inom demensvården har gjort stora framsteg och går hela tiden framåt, till allas glädje.

Demenssjuksköterskan Annette Thoresson informerade om BPSD-registret (Beteende och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom). BPSD kan tex vara ångest, aggressivitet, oro, apati, mat-och sömnstörningar eller rastlöshet. Dessa symtom minskar välbefinnandet och det är därför viktigt att hitta ett sätt att bemöta dessa. Syftet med BPSD registret är främst att öka välbefinnandet och livskvalitén för personer med demenssjukdom, men också att kvalitetssäkra vården för denna grupp.

Bågens personal, som arbetar nära brukaren utgår från brukarens aktuella situation. Tillsammans arbetar de med specifika omvårdnadsåtgärder och aktiviteter under en period, för att därefter följa upp resultatet och fortsätta att arbeta för ett ökat välbefinnande. Exempel på omvårdnadsåtgärder som sätts in är att; erbjudas nattmål, kortare promenader varje dag, hjälpa till med hushållssysslor, musik etc. Det är också viktigt att personalen har fått ta del av brukarens levnadsberättelse, den utgör en viktig grund för omvårdnadsåtgärder och aktiviteter.

Annette upplyste om och gav tips till de anhöriga om olika förhållningssätt samt allmänna råd om bemötande när det gäller personer med demenssjukdom.

De anhöriga var mycket lyhörda och ställde många kloka och viktiga frågor. De anhöriga uttryckte att de kände sig nöjda med boendet och glada att deras anhöriga fått en lägenhet här. De var också mycket nöjda med personalen som arbetar här och de känner stor trygghet och tillit. Vi fick ett bra förlag av de anhöriga som vi ska ta tag i direkt, nämligen att sätta upp en ”Fototavla” där de som bor hos oss samt besöker Bågen kan se vilka som jobbar just den dagen.

Vi avslutade Bomötet med en god smörgåstårta på Senioren. Därefter gick vi vidare in till Bågen och fortsatte med 25 årsfirandet tillsammans med de boende. Vi drack kaffe tillsammans och smakade den specialgjorda och mycket goda ”Rulltårtebågen”. Det bjöds på ett liknande rulltårta för 25 år sedan.

Vårdhunden Elda och undersköterskan Petra deltog också i firandet. Petra berättade om sin verksamhet och presenterade sig och Elda. Vårdhunden Elda är ett mycket positivt inslag i vår vardag på Bågen. Elda uppskattade att hon fick vara med vid firandet och lovade flera återbesök.

Vid 19.30-tiden var alla nöjda och glada, samt trötta. Ett stort tack till er alla som var med och firade Bågen idag. Speciellt tack till den mycket engagerade personalen på Bågen, som varje dag gör skillnad för våra brukare. Tack till alla engagerade anhöriga som hade möjlighet att delta, ni behövs.

”Vi finns här för dig och tillsammans kan vi”

Elisabeth Petersson
Enhetschef

Publicerat: 2017-04-11

Senast uppdaterad: 2017-04-11
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt:

Enhetschef
Elisabeth Peterson
Telefon: 0435-282 62

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se