Klippans logotype

Socialförvaltningen LSS

Storgatan 43 har blivit hemvist för LSS staben

Enhetscheferna för personlig assistans, LSS boende och korttid har nu fått kontor på Storgatan 43 i hemtjänst Väst gamla lokaler.

- Ingela Lärkevie, enhetschef personlig assistans, berättar att socialförvaltningen har ett år kvar på hyresavtalet  för lokalerna på Storgatan 43 som de flyttat till. Vi chefer hade inga egna kontor tidigare och nu har vi samlat samordnare, handläggare för uppdragstagare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster här. Det blir många samordningsvinster när vi sitter gemensamt här.

- Vi kommer bland annat att ha våra APT här, det känns som vi blir mer tillgängliga här för personalen ute i våra verksamheter. När till exempel personliga assistenterna är ute med sina brukare kan de lätt komma inom här.

LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

<<Tillbaka

Publicerat: 2017-02-14

Senast uppdaterad: 2017-02-14
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se