Klippans logotype

Socialförvaltningen skapar struktur för brukarnas bästa

Klippans kommun tar ytterligare steg mot en mer sammanhängande struktur i vårt LSS-arbete.

Vi kommer omfördela våra resurser och som ett resultat av detta avsluta samarbetet med blandkooperativet (föräldra- och personalkooperativet) Rälsen.

De insatser som Rälsen idag ansvarar för kommer att ske i kommunens egen regi. Allt i enlighet med vårt uppdrag att stödja brukarna i deras vardag. För att möta brukarnas behov kommer socialförvaltningen anställa ytterligare medarbetare.

Publicerat: 2017-05-15

<<Tillbaka
Senast uppdaterad: 2017-05-15
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se