Klippans logotype

Vi söker ett kontrakterat jourfamiljehem

Vill du stötta och hjälpa barn och ungdomar i en utsatt situation?

Det händer att barn måste flytta med kort varsel när föräldrar av något skäl inte längre kan ta hand om dem. Vi söker därför ytterligare ett kontrakterat jourfamiljehem i Klippan med omnejd.

Vad är ett kontrakterat jourfamiljehem?
Att vara kontrakterat jourhem innebär att fortlöpande stå till Klippans kommuns förfogande och då ta emot placeringar vid behov. Du ska vara flexibel, ha ett stort tålamod och tycka om att arbeta med barn och ungdomar. Som kontrakterade jourfamiljehem har du kontakt med de biologiska föräldrarna och nätverket samt ett tätt samarbete med skola, BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och övriga aktörer.

Vi behöver två rum till vårt förfogande. Du ersätts med ett arvode, även då inget barn är placerat i ditt hem, full omkostnad utgår när ett barn placeras. Vi följer SKL:s rekommendationer.

Klippans kommun erbjuder familjehemsutbildning, grupphandledning tillsammans med övriga jourfamiljehem, deltagande i föreläsningar och fortlöpande stöd och råd från familjehemssekreterare.

Har du frågor, funderingar eller vill anmäla ditt intresse? Välkommen att kontakta oss!

Annette Nilsson
Familjehemssekreterare
Telefon: 0435-280 53
E-post: annette.nilsson@klippan.se

Susanne Kiefer
Familjehemssekreterare
Telefon: 0435- 286 68
E-post: susanne.kiefer@klippan.se

Publicerat: 2017-04-11

<<Tillbaka
Senast uppdaterad: 2017-04-11
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se