Klippans logotype

Resor

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig/åka kollektivt kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och i vissa fall ett komplement, så kallad särskild kollektivtrafik.

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst prövas och beslutas av färdtjänsthandläggare, utifrån Lagen om färdtjänst och de riktlinjer som kommunen fastställer. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har rörelsehinder, som gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan ansöka om parkeringstillstånd.

Senast uppdaterad: 2017-05-23
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontaktuppgifter

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Broschyr

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se