Klippans logotype

Färdtjänst

Du kan få färdtjänst på grund av funktionshinder som gör att du inte klarar att använda allmänna kommunikationer eller har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Färdtjänsten skall göra det möjligt för människor med funktionshinder att företa resor i samma utsträckning som andra. 

Beställning av färdtjänst

I Klippans kommun bedrivs färdtjänsten för närvarande av Taxi Ängelholm AB enligt särskilt avtal. Beställning av färdtjänst skall göras hos Taxi Ängelholm på telefon 0435-171 70. Beställning görs i god tid.

Vem kan ansöka?

Färdtjänsten är avsedd för personer som av olika skäl har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller inte kan använda sig av allmänna kommunikationer. En förutsättning är att man är folkbokförd i kommunen och har ett funktionshinder som inte endast är kortvarigt, (överstiger tre månader).

Tillstånd till färdtjänst gäller alltid en begränsad tid. Färdtjänsten gäller de resor som inte bekostas av annan huvudman, ex sjukresor där sjukvårdsdistriktet subventionerar kostnaderna.

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. länk till annan webbplats

Färdtjänst i annan kommun

Färdtjänst inom en annan kommun. Kontakta färdtjänsthandläggaren för information.

Avgift

Egenavgiften för dig som åker är 20% av kostnaden (minst 24 kr och max 172 kr) för resan. Egenavgiften betalas direkt till chauffören eller via kort / faktura. Kostnaden baseras på en startavgift och en kilometertaxa.


Senast uppdaterad: 2017-01-17
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Färdtjänsthandläggare
0435-283 09

Telefontid:
08:30 - 09:30

Blanketter och e-tjänster

LäkarutlåtandePDF (pdf, 30.9 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se