Klippans logotype

Riksfärdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning och planerar att åka utanför Skånes län kan ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst kan beviljas med taxi, specialfordon, tåg och i vissa fall med flyg. Om du behöver mer service under själva resan än trafikföretagens personal kan ge, kan du få tillstånd som även omfattar ledsagare.

Du får vara beredd på att samåkning kan bli aktuell. Tidsförskjutning på mellan 2 - 4 timmar kan förekomma, om du inte har en speciell tid att passa. Egenavgiften erläggs direkt till chauffören eller via kort / faktura. Någon nedsättning av egenavgiften i samband med samåkning sker inte.

När du ska ansöka

För att ansöka om riksfärdtjänst ska du kontakta färdtjänsthandläggaren på telefon:
0435-283 09 eller Kundtjänst 0435-280 00.

Ansökan om Riksfärdtjänst inlämnas till färdtjänsthandläggare minst 14 dagar före planerad resa. Vid resor med flyg bör vi få in din ansökan cirka 3 veckor innan.

Avboka

Ring Taxi Ängelholm AB: 0435-17170

Egenavgifter

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften.

Egenavgiftens storlek skall motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer.

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och Studentkortet betalar endast 70 procent av egenavgiften.

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se