Hedersrelaterat våld och förtryck

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Socialförvaltningen: 
0435-28244
Besöksadress:
Tingsgatan 22, Klippanlänk till annan webbplats

Akut stöd hos Socialjouren: 0435-114 14

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Det kostar inget och syns inte på din telefonräkning

Kvinnojouren Helsingborg
042 181 510
www.helsingborgskvinnojour.selänk till annan webbplats

Kvinnojouren Ängelholm
0431- 102 96
ww.kvinnojouren-engelholm.selänk till annan webbplats

Barnens rätt i samhället, Bris: 116 111
www.bris.selänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

 

 

 


Kvällar och helgerkartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
För dig som lever med hedersproblematik eller utsätts för våld och förtryck i hederns namn och är över 20 år kan vända sig till Vuxenenheten. Detta våld påminner om våld i nära relation, då det kan utövas på flera sätt, bl. a. psykiskt, socialt och fysiskt mm. Ofta är våldet kollektivt sanktionerat och flera inom ens familj och släkt kan vara delaktiga. 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på olika vis, till exempel stark kontroll, hot, tvång och våld. Det grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och har på så sätt mycket gemensamt med mäns våld mot kvinnor i allmänhet.

Det som skiljer hedersförtryck ifrån annat patriarkalt våld är att det sanktioneras av ett kollektiv bestående av familj, släkt och landsmän där heder, skam och vikten av en bevarad oskuld är centralt. Hedersnormer är inte knutna till någon viss religion eller etnisk grupp men ofta har kollektivet sin bakgrund i icke-demokratiska samhällen med starkt patriarkala familjesystem. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på olika vis, till exempel stark kontroll, hot, tvång och våld. Det grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och har på så sätt mycket gemensamt med mäns våld mot kvinnor i allmänhet.

För familjer som lever i en hederskontext ser våldet naturligtvis olika ut. De normsystem som våldet är en del av kan beskrivas som så att männens och släktens anseende och status är beroende av de närstående tjejernas och kvinnornas beteende, framför allt när det gäller sexualitet och oskuld. Tjejer ska vara oskuld när de gifter sig och killar måste gifta sig med en oskuld. Det handlar inte nödvändigtvis om tjejens beteende i verkligheten, rykten kan vara lika skadliga för hedern. Mammor är ofta med och utövar kontrollen och förtrycket, även om kvinnor och tjejer inte har en egen heder, eftersom dotterns beteende återspeglar vilken typ av kvinna mamman själv är.

Det finns även risk att pojkar och unga män drabbas av hedersrelaterat våld men då tar det sig ofta andra uttryck eftersom pojkarnas liv inte kontrolleras och begränsas på samma sätt som flickors och kvinnors. Våldet är både fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt, bland annat genom tvångsäktenskap.

Begränsningar i vardagen, vad gäller till exempel fritidsaktiviteter eller klädval, giftermål och utbildning kan vara områden som präglas av kontroll. Inom hederstänkandet är heterosexualitet som norm central, vilket gör att hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet vilket betyder att de är en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.