Våld mot barn

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Socialförvaltningen: 
0435-28244
Besöksadress:
Tingsgatan 22, Klippanlänk till annan webbplats

Akut stöd hos Socialjouren: 0435-114 14

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Det kostar inget och syns inte på din telefonräkning

Kvinnojouren Helsingborg
042 181 510
www.helsingborgskvinnojour.selänk till annan webbplats

Kvinnojouren Ängelholm
0431- 102 96
ww.kvinnojouren-engelholm.selänk till annan webbplats

Barnens rätt i samhället, Bris: 116 111
www.bris.selänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

 

 

 


Kvällar och helgerkartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och fem procent har gjort det ofta. Barn har grundläggande behov som måste bli tillgodosedda för att de ska må bra och utvecklas i gynnsam riktning. Barn behöver få utveckla en trygg anknytning, få omvårdnad och skydd i en stabil och trygg miljö. Barn som utsatts för våld eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxen är offer för brott och är i behov av stöd och hjälp.

Om du är barn under 18 år och har utsatts för våld eller upplevt det inom familjen kan du ringa till socialförvaltningen för att få stöd och hjälp, tfn 0435-283 17. Du kan även ringa till BRIS, Barnens rätt i samhället, tfn 116 111 (www.bris.se) om du till en början bara vill prata med någon om vad du varit med om eller upplever.

Barn och unga som upplever våld kan reagera på olika sätt: med ilska, nedstämdhet, oro, slutenhet, koncentrationssvårigheter eller kamratproblem. Det kan också yttra sig som trötthet, huvudvärk eller magont eller andra kroppsliga besvär.

Många barn och unga lär sig att de inte ska prata om våldet, varken i eller utanför familjen, vilket kan ha olika förklaringar. Det kan handla om att det finns en rädsla att inte bli trodd, rädsla för vad som kan hända om man berättar eller för att skydda den som utövar våld. Många barn och ungdomar kan tro att de är ensamma om sina upplevelser och känna skam över vad de varit med om. Om du anar att något inte står rätt till – våga fråga! Det kan ha en avgörande betydelse och barn och ungdomar vill dessutom att vuxna frågar om hur de egentligen har det.

För barn och unga som upplevt våld är det viktigt att de uppmärksammas så tidig som möjligt så att de kan få hjälp och stöd. Om du är förälder eller annan vårdnadshavare kan du ansöka om stöd och behandling hos socialtjänsten. Om du misstänker att ett barn far illa och vill anmäla oro för att ett barn far illa kontaktar du socialtjänsten. Om situationen är akut och det pågår misshandel – ring Polisen 112!