Klippans logotype

Arbete och sysselsättning

På enheten för arbete och sysselsättning kan man få hjälp med att söka jobb, få praktik ute på arbetsmarknaden eller annan hjälp kring arbete och sysselsättning.

Enheten har två verksamhetsinriktningar - arbetsmarknadsdelen och daglig verksamhet LSS

  • Arbetsmarknadsdelen är en väl utvecklad enhet vars uppgift är att coacha dig till egen försörjning.
  • Insatsen Daglig verksamhet har som syfte att bidra till att den enskildes personliga utveckling och främja delaktighet i samhället. Insatsen är förbehållet personer som avses i 1 § punkt 1 och 2 i LSS i yrkesverksam ålder och som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller studerar på heltid. Målet med verksamheten är att den skall vara arbetsinriktad.

Enheten för arbete och sysselsättning arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen IFO.

Senast uppdaterad: 2016-12-13
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Kontakt

Enheten för arbete och sysselsättning

Telefon: 0435-281 51

Besöksadress: Bryggerigatan 18
Postadress:
264 80 Klippan

Organisationsskiss enheten för arbete och sysselsättning

Enhetschef
Arbete och sysselsättning

​Johan Lindberg
Telefon: 0435-281 53
E-post: johan.lindberg@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se