Klippans logotype

Ny lag ska göra det lättare att ta sig ur skuldfällan

Nu ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering. En ny lag har börjat gälla som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder.

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur den onda cirkeln. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en femårsperiod. Eventuellt resterande skuld som ingick i skuldsaneringen avskrivs när den förbestämda avbetalningstiden har gått ut.

- Många överskuldsatta som finns hos Kronofogden skulle beviljas skuldsanering om de bara ansökte om det. Men en del har dragit sig för det eftersom de tyckt att ansökningsförfarandet har varit krångligt, säger Marita Stureson som är budget- och skuldrådgivare i Klippans kommun.

– Med den nya lagen blir det lättare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden får utredningsansvaret att ta reda på information om de skulder som finns.

Den nya lagen syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Tiden för saneringen ska kunna kortas om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis familjesituation, ålder eller hälsoläge. Dessutom ska den skuldsatta ha en betalningsbefrielse med totalt nästan ett år under skuldsaneringstiden, då juni och december blir två betalningsfria månader.

Nu träder även en ny lag om skuldsanering för företagare i kraft. Den kan du läsa mer om här.länk till annan webbplats

Källa: Kronofogden.

Senast uppdaterad: 2016-11-02
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Budget- och skuldrådgivare
Marita Stureson
Telefon: 0435-285 51
E-post: marita.stureson@klippan.se

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se