Klippans logotype

Försörjningsstöd

Du som är skriven i Klippans kommun har rätt att ansöka om försörjningsstöd om du inte själv kan försörja dig eller tillgodose dina behov på annat sätt.

Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som fastställts av Klippans kommun.

Försörjningsstödet (tidigare kallat socialbidrag) fungerar som ett skyddsnät för den som inte kan försörja sig själv på sina inkomster. Vid ansökan om försörjningsstöd skall du kunna legitimera dig.

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och det är viktigt att du gör vad du kan för att bidra till den egna försörjningen. Detta betyder att alla andra möjligheter ska vara uttömda innan du kan få rätt till försörjningsstöd. Om du har sparade pengar, fonder, aktier eller andra tillgångar som lätt kan säljas, ska dessa användas först.

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier, dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.
 
För ungdom boende i föräldrahemmet beviljas ingen boendekostnad utom i de fall ungdomen tidigare betalt hyra då skälig hyra kan godtas. Ungdom bör vänta med att flytta till egen bostad tills han/hon har ekonomiska möjligheter till detta. Huvudregeln är att ungdomar under 25 år ej beviljas hyreskostnad för eget boende.  

Under relaterade länkar kan du själv beräkna hur din ekonomi ligger i förhållande till normen för försörjningsstöd.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2016-02-23
Sidansvarig: Annelie Andersson

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Relaterade länkar

Är du berättigad till försörjningsstöd?

Gör en provberäkninglänk till annan webbplats.

Frågor och svar:

Här kan du läsa de vanligaste frågor och svar som rör försörjningsstöd.länk till annan webbplats

Ansökningsblanketter

Nyansökan:
Ansökningshandlingar skickas hem i samband med ditt telefonsamtal eller lämnas ut vid ditt besök på den öppna besökstiden. Aktuella telefon- och besökstider.

Fortsatt ansökan:
Ansökan hämtas i kundtjänst under deras öppettiderlänk till annan webbplats.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se