Klippans logotype

Ansökan och utredning

Nyansökan

När du lämnat in en nyansökan görs en grundlig utredning med en individuell bedömning. En socialsekreterare tittar dels på din sociala och dels på din ekonomiska situation.

Dina uppgifter om inkomster och utgifter stäms av vilket kan innebära att kontakt tas med till exempel försäkringskassa, arbetsförmedling, bilregister, företagsregister, skatteverk, alfa-kassa och a-kassa.

Vår målsättning är att handlägga din ansökan skyndsamt. Beslut kan väntas inom 10 arbetsdagar från det att komplett ansökan är inlämnad.

Fortsatt ansökan

I samband med att det första beslutet tagits får du en ny handläggare som du fortsättningsvis kommer ha regelbunden kontakt med.

En separat ansökan från dig behövs varje månad, rätten till försörjningsstöd prövas månadsvis. Ansökan hämtas i kundtjänst under deras öppettider. Ta med dig giltig legitimation.

Om du lämnat din ansökan komplett senast den 7:e i månaden så är vår målsättning att du ska få ditt bistånd utbetalat till den 27:e i månaden. Om den 27:e är en lördag får du biståndet på fredagen och om den 27:e är en söndag får du det på måndagen.

Senast uppdaterad: 2017-03-07
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se