Klippans logotype

För vad kan jag få ekonomiskt bistånd?

Av socialtjänstlagen framgår att försörjningsstödet skall garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och att biståndet skall utformas så att det stärker möjligheten att leva ett självständigt liv. Försörjningsstödet delas upp i en, för hela riket gällande, riksnorm och samt i en faktisk del. (Faktisk del = hela kostnaden du har för en viss utgift)
 
I riksnormen ingår:
 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror samt tidning
 • Telefon och TV-licens
 
Utöver riksnormen kan man beviljas t ex:
 • Boendekostnad (här ingår ränta men ej amortering av bolån)
 • arbetsresor
 • Avgifter för fackförening och A-kassa
 • Läkarvård och akut tandvård
 • Receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet samt preventivmedel
 • Glasögon
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Avgift till hyresgästförening
 • Barnomsorg
 • Umgängeskostnader
 
Biståndet beviljas endast till den del som inte täcks av egna inkomster.
Senast uppdaterad: 2016-02-23
Sidansvarig: Annelie Andersson

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Relaterade länkar

Är du berättigad till försörjningsstöd?

Gör en provberäkninglänk till annan webbplats.

Frågor och svar:

Här kan du läsa de vanligaste frågor och svar som rör försörjningsstöd.länk till annan webbplats

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se