Klippans logotype

Maria Nordväst

Mottagning Maria Nordväst vänder sig till unga personer upp till 25 år med riskbruk, missbruk eller beroende, oavsett drog/substans och till föräldrar, anhöriga och nätverk runt unga upp till 25 år med riskbruk, missbruk eller beroende.

Kontakten med mottagning Maria nordväst är frivillig och kostnadsfri. Det krävs inte heller någon remiss eller formellt biståndsbeslut. Den unge kan själv ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av till exempel närstående, skola, socialtjänst eller sjukvård.

Om du, som yrkesverksam, vill aktualisera en ungdom hos mottagning Maria nordväst är du välkommen att ta kontakt via telefon. Om den unge samtycker kan du också följa med på samtal på mottagningen.

Telefonnummer: 042-406 30 80

Du kan få mer information på Maria Nordvästs hemsidalänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2016-11-17
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Kontakt

Maria Nordväst

Telefon: 042 - 406 30 80

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se