Klippans logotype

Spirit, öppenvårdsbehandling

Spirit är socialförvaltningens öppenvårdsbehandling. Behandlingen sker uifrån individuella planer med individuella mål. I behandlingen ingår:
  • Motivation
  • Bedömning 12-stegs Minnesota-behandling
  • Primärbehandling
  • Efterbehandling
  • Återfallsprevention
  • Anhörigbehandling

Ta gärna kontakt för mer information.

Senast uppdaterad: 2017-07-05
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Kontakt

Besöksadress
Rönngården

Telefonnummer
0734-398739

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se