Klippans logotype

Ansökan, Anmälan och Utredning

Ansökan/anmälan

Om du som förälder, barn eller ungdom vill ansöka om hjälp kan du ringa till kommunens kundtjänst och be att få prata med Mottagningsenheten för barn, unga och familj. Du kan även skicka din ansökan/anmälan med post eller lämna in den till Kundtjänst. När du får kännedom om, misstanke eller oro för att någon far illa, kan du anmäla detta till socialtjänsten. Även då kan du kontakta Mottagningsenheten, skicka din anmälan per post eller lämna in den i Kundtjänst.

Om du känner dig osäker på om du vill ansöka om stöd eller är osäker på om din oro är skäl att anmäla till socialtjänsten kan du ringa till Mottagningsenheten för att rådfråga. För att undvika missförstånd är det bra om du kan vara tydlig med om du frågar om råd eller om du vill ansöka/anmäla.

Utredning

En utredning inleds när:

  • En ansökan inkommer (ungdomen/barnet eller dess föräldrar ber själv om hjälp). En utredning inleds alltid enligt Socialtjänstlagen.
  • En anmälan inkommer (någon annan känner oro). En förhandsbedömning görs, där vi talar med ungdomen/barnet och dess föräldrar. Om utredare eller föräldrar känner en oro för barnet under förhandsbedömningen, inleds en utredning enligt Socialtjänstlagen. En förhandsbedömning ska enligt lag göras inom tio arbetsdagar från det att anmälan inkommit.

Gör din anmälan någon skillnad? Vad händer efter anmälan?

Socialtjänstens sekretess gör att du inte får veta hur det går i ärendet du anmält, och det kan kännas frustrerande. Men du ska veta att varje anmälan som inkommer till socialtjänsten tas omhand och bedöms ordentligt av kompetent personal.

Senast uppdaterad: 2016-12-06
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se