Klippans logotype

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa så ska du ta kontakt med Socialförvaltningen på telefon: 0435-280 00.

Du kan vara anonym när du anmäler din oro och berättar vad du vet om barnet.
Men det underlättar många gånger om vi får namn och telefonnummer av dig, ifall att vi behöver ställa kompletterande frågor vid senare tillfälle. Dock kan vi inte tvinga dig.

Vem ska anmäla?

Som samhällsmedborgare bör du anmäla till socialnämnden om du får kännedom om att ett barn far illa. Myndighet och anställda där, vars verksamhet berör barn och ungdom och hälso- och sjukvård, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Gör din anmälan någon skillnad? Vad händer efter anmälan?

Socialtjänstens sekretess gör att du inte får veta hur det går i ärendet du anmält, och det kan kännas frustrerande. Men du ska veta att varje anmälan som inkommer till socialtjänsten, tas omhand och bedöms ordentligt av kompetent personal. En förhandsbedömning görs alltid, där vi talar med barnet och dess föräldrar. Om utredare eller föräldrar känner en oro för barnet under förhandsbedömningen, inleds en utredning enligt Socialtjänstlagen.

Barns bästa

När åtgärder rör barn ska kommunen särskilt beakta vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.
 

Flicka som sitter på en bänk
Senast uppdaterad: 2016-02-23
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se