Barn som far illa

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippalänk till annan webbplatsnlänk till annan webbplats

Enhetschef
Marie Brynbo
0435-286 93

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Om du misstänker att ett barn far illa så ska du ta kontakt med Socialförvaltningen på telefon: 0435-280 00.

Du kan vara anonym när du anmäler din oro och berättar vad du vet om barnet.
Men det underlättar många gånger om vi får namn och telefonnummer av dig, ifall att vi behöver ställa kompletterande frågor vid senare tillfälle. Dock kan vi inte tvinga dig.

Vill du istället skicka in din orosanmälan skriftligen gör du det via denna blankett: OrosanmälanPDF (pdf, 168.2 kB)
Fyll i och skicka in blanketten till:
Socialförvaltningen
Att: Mottagning barn och Unga
264 80 Klippan

eller mejla in den till social@klippan.se.

Vem ska anmäla?
Som samhällsmedborgare bör du anmäla till socialnämnden om du får kännedom om att ett barn far illa. Myndighet och anställda där, vars verksamhet berör barn och ungdom och hälso- och sjukvård, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Gör din anmälan någon skillnad? Vad händer efter anmälan?
Socialtjänstens sekretess gör att du inte får veta hur det går i ärendet du anmält, och det kan kännas frustrerande. Men du ska veta att varje anmälan som inkommer till socialtjänsten, tas omhand och bedöms ordentligt av kompetent personal. En förhandsbedömning görs alltid, där vi talar med barnet och dess föräldrar. Om utredare eller föräldrar känner en oro för barnet under förhandsbedömningen, inleds en utredning enligt Socialtjänstlagen.

Barns bästa
När åtgärder rör barn ska kommunen särskilt beakta vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.