Klippans logotype

Stöd till familjen

Vi kan erbjuda följande stöd:

  • familjebehandling
  • familjerådgivning
  • adoptionsfrågor
  • faderskap
  • samarbetssamtal
  • familjehem
  • föräldragrupper i form av Active Parenting
Senast uppdaterad: 2016-12-13
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Kontakt

Postadress: 264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00
Fax: 0435-182 80
E-post: social@klippan.se

Besöksadress vid bokade besök med Enheten för Barn, unga och familj och Vuxna:
Tingsgatan 22

Övriga enheterna tag kontakt med respektive enhetschef.

Enhetschef 
Barn, unga och familj
Eva Isaksson Ståhl
Telefon: 0435-286 93
E-post: eva.isaksson.stahl@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se