Familjehem

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Familjehem

Familjehem är som en bonusfamilj som har ansvar för barnets omvårdnad och fostran. En placering kan vara under kortare eller längre tid, ibland resten av uppväxten. Barn som behöver familjehem är alla olika, men gemensamt för dem är att de saknar tillräckligt med stöd och omsorg. Som familjehem är viktigt att det finns en personlig trygghet, mognad samt en stabil familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem.

Barnet som kommer skall ingå som en familjemedlem och leva på samma villkor som andra barn i familjen.

Familjehemmet skall vara en utvecklande och stabil miljö för barnet. Ett varmt och gott förhållande mellan barn och familjehem är viktigt för att ge barnet en trygg och harmonisk utveckling. Den känslomässiga kontakten är mycket betydelsefull.

Det är viktigt att man som familjehem är positiv till barnets biologiska nätverk, samt medverkar till att kontakten mellan barn och föräldrar och andra närstående blir bra för barnet.

Innan ett barn kan placeras, görs en omfattande utredning och bedömning av familjehemmet.

Är ni intresserade av att bli familjehem? Kontakta familjehemssekreterarna eller anmäl ditt intresse här.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för mottagning

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Om du vill veta mer

Länkar

Publikationer

Öppna jämförelser
Vård och omsorg om placerade barn.länk till annan webbplats Publiceringsår 2013