Klippans logotype

Vill du göra en insats?

Det finns många sätt för oss människor att visa medkänsla och att försöka göra en insats för barn och ungdomar som far illa.
Har du och din familj möjlighet att göra en insats för något av dessa barn- ungdomar?

Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo kvar hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj för en kortare eller längre period. Läs mer om vad det innebär att vara familjehem.

Andra barn och ungdomar kan bo hemma men behöva hjälp och stöd genom att regelbundet ha kontakt eller vistas i en annan familj ex. vid något eller några tillfällen i månaden.  Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj.

Skulle du kunna tänka dig att vara kontaktperson? Att några timmar per vecka träffa ett barn eller ungdom för att tillsammans hitta på något på fritiden, sitta och prata en stund eller att bara vara en  vuxen person? Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson.

Vill ni göra en insats? Kontakta oss per telefon eller anmäl ditt intresse via e-tjänsten nedan så kontaktar vi er.

Senast uppdaterad: 2014-06-18
Sidansvarig: Patrik Kalliola

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se