Anhörigstöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 

Biståndshandläggare:
0435-280 00

Anhörigrådgivare
Camilla Carlsson: 0435-288 89

Demenssjuksköterska
Annette Thoresson: 0435-280 35

Fallförebyggnade Fixartjänst
Mikael Pålsson: 0435-282 96

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

 

Biståndshandläggare:
Måndag-fredag 08.30 - 09.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Anhörigstöd är tillgängligt för alla i Klippans kommun, och vänder sig till dig som vårdar/har stor omsorg om någon som på grund av ålder, sjukdom, beroende, funktionshinder eller annat hinder inte klarar sin vardag.

De här stödinsatserna kan vi erbjuda
Behovet av stöd kan se olika ut. Det är viktigt att hjälpen anpassas efter dina behov. Du kan behöva råd och information eller behöva vara för dig själv och vila utan ansvar.

Anhörigrådgivare
Anhörigrådgivare finns för alla anhöriga inom äldreomsorgen i kommunen som stödjer/vårdar en närstående. Hon hjälper bland annat till med stödsamtal, blanketter, rådgivning och har tystnadsplikt.

Demenssjuksköterska

 • Föreläsningar och individuella samtal med demenssjuksköterskan
 • Demenssjuksköterskan gör hembesök, ger råd, stöd och information
 • Läs mer om vad vi kan erbjuda vid Demens här

Fallförebyggande fixartjänst

 • Vi stödjer dig att förebygga fallolyckor i ditt hem. Du kanske behöver hjälp med att byta gardiner, glödlampor, säkringar med mera. Tjänsten kostar 80 kr/tillfälle och ingår inte i maxtaxan.
  Läs mer om fixartjänsten här.

Stöd till anhöriga som har barn med funktionsnedsättning

Stöd till barn och unga som har föräldrar eller syskon med missbruk, psykisk ohälsa eller funktionshinder

 • Familjepedagoger har individuella samtal med barn
 • Familjepedagoger har stödsamtal med föräldrar till funktionshindrade barn eller stödjer de föräldrar som har själva en funktionshinder med utgångspunkt från barnet
 • Föräldrautbildning enligt Active Parenting erbjuds enskilt eller i grupp i mån av efterfrågan

Stöd till anhöriga som vårdar äldre/dementa

 • Avlastning för anhöriga i form av dagverksamhet för dementa, växelomsorg, tillfällig avlastning på korttiden eller 8 kostnadsfria timmars avlastning i hemmet. Kontakta våra biståndshandläggare
 • Direkt insats till anhöriga i form av serviceinsats (tvätt och städ). Kontakta våra biståndshandläggare
 • Läs mer om Dagverksamhet här
 • Läs mer om våra stödinsatser här