Ledstjärna och värdegrund

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ledstjärna
Vi finns här för dig och tillsammans kan vi!

Vår värdegrund

Vi har tre lokala värdighetsgarantier som vi aktivt arbetar med:

Delaktighet och inflytande
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med din kontaktman och att ni tillsammans upprättar en individuell genomförandeplan, utifrån det skriftliga beslut som ligger till grund för insatserna. Samtalen och den individuella genomförandeplanen underlättar för dig att framföra synpunkter och att vara delaktig i hur dina beviljade insatser genomförs. Insatserna utformas efter dina resurser och förmågor. Om du har behov av tätare samtal skall detta tillgodoses. Planen skall vara upprättad inom tre veckor från att insatserna påbörjats.

Delaktighet självbestämmande
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar att personalen bemöter dig med respekt, hänsyn och artighet så att du lätt kan framföra dina önskemål och synpunkter.

Aktiv och meningsfull tillvaro
Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig att du varje månad får ett månadsblad där våra aktiviteter, alltifrån kulturella som fysiska aktiviteter presenteras. Detta blad delas ut av kontaktmannen.

Om vi inte håller vad vi lovar:
Tar du kontakt med personalen på din enhet. Du garanteras en kontakt inom två vardagar med enhetschefen. Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar att enhetschefen erbjuder ett samtal kring vad som hänt, vilka åtgärder som vidtas och vad som ska göras för att det inte skall hända igen. När vi inte lever upp till garantin, dokumenterar enhetschefen vad som hänt och vilka åtgärder som gjorts. Dina synpunkter är mycket viktiga i vårt arbete för att vi hela tiden ska kunna utveckla och förbättra vårt arbete.