Träffpunkt Senioren och balansgympa

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Aktivitetssamordnare och anhörigrådgivare
Carina Rasmusson
0435-288 35

Aktivitetsledare
Ingela Nilsson
0435-282 82

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippan har vi Träffpunkt Senioren där du som äldre eller har en funktionsnedsättning kan få social samvaro, upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis nya vänner. Du är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter, ta en fika och få en stunds sällskap. Det är kostnadsfritt att besöka vår träffpunkt. Träffpunkten bygger till stor del på frivilliga insatser från besökarna, därför är din insats betydelsefull. Vi tar tacksamt emot nya förslag och idéer.

Balansträning
Vi erbjuder dig som kommuninvånare över 65 år att delta i balansträning. Träningen är kostnadsfri. Efter träningen finns det fika till självkostnadspris. I takt med stigande ålder är det naturligt att balansen kan försämras och fallolyckor ökar. Studier har visat att man genom träning kan öka eller bibehålla balansen samt minska risken för fall.


Träffpunkt Senioren 14.00-15.30 med Carina Rasmusson
Kaffe & kaka erbjuds för 30 kr

v.17
23/4 Kaffe och roliga berättelser
24/4 Kaffe med prat
26/4 Balansgymnastik kl. 09.30
30/4 Vi pratar Valborgsminnen, ta gärna med ett minne från ditt valborgsmässofirande som vi kan prata om!

V.18
3/5 Balansgymnastik kl.09.30

V.19
7/5 Marie från Seniorshop besöker oss och visar vårens och somma-rens mode!
10/5 Balansgymnastik kl.09.30

V.20
15/5 Roliga berättelser
17/5 Balansgymnastik kl.09.30

V.21
21/5 Christina Nilsson berättar om och visar bilder från Resan till Slo-venien: Den historiska resan och Hur blev Slovenien till Slovenien?
24/5 Balansgymnastik kl.09.30

V.22
28/5 Allsång med Eva och Bernhard
31/5 Balansgymnastik kl.09.30

Rollatorservice och beställning av vardagshjälpmedel
Onsdagen den 8 maj kl. 9.00-11.00 erbjuder hjälpmedelsassistent Mi-kael rollatorservice på Ljungbygården i stora salen. Man kan få hjälp med enklare justeringar på rollatorer samt hjälp med att beställa var-dagshjälpmedel/produkter via internet.

Äldreombudet Britt Ahnfeldt finns även på plats vid rollatorservice för att svar på frågor.

Balansgymnastik
Vi erbjuder även balansgymnastik på följande verksamheter med akti-vitetsledare Ingela Nilsson 0435
- 282 82.

Ljungbyhed Stora Salen på Ljungbygården följande måndagar kl. 10.15: 
29/4. 6/5, 13/5,20/5 och 27/5 

Östra Ljungby på Ljungåsen följande tisdagar kl.10.15: 
23/4,  30/4, 14/5, 21/5 och 28/5. 

Vårens mode
Välkomna att titta på vårens mode som Marie från Seniorshop kom-mer och visar på Ljungåsen tisdagen den 7/5 kl.10-12. Marie kommer även till Åbyhem i Klippan och visar vårens mode torsdagen den 9/5 kl. 14.00-16.00

Bingo
Du är välkommen på Bingo på Ljungbygården i stora salen den 7/5 och 16/5 kl.14.30


Beställ månadsbladet

Vi skickar Månadsbladet så länge du vill ha det. Dina personuppgifter används enbart för registrering av utskick av Månadsbladet.

Beställning *

E-postadress *
User information