Våld i nära relationer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Socialförvaltningen: 
0435-28244
Besöksadress:
Tingsgatan 22, Klippanlänk till annan webbplats

Akut stöd hos Socialjouren: 0435-114 14

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Det kostar inget och syns inte på din telefonräkning

Kvinnojouren Helsingborg
042 181 510
www.helsingborgskvinnojour.selänk till annan webbplats

Kvinnojouren Ängelholm
0431- 102 96
ww.kvinnojouren-engelholm.selänk till annan webbplats

Barnens rätt i samhället, Bris: 116 111
www.bris.selänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

 

 

 


Kvällar och helgerkartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunens uppdrag är att hjälpa och stödja människor, oavsett kön, etnicitet, ålder eller sexuell läggning, som varit eller riskerar att bli utsatta för våld.

Våld i nära relationer drabbar kvinnor och män, flickor och pojkar och det förekommer i hela samhället. Alla som utsätts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd. Definitionen för våld i nära relation är att en eller flera personer utnyttjar och utövar våld mot en närstående. Den som utövar våldet kan vara man eller kvinna och kan antingen vara en partner, förälder, vuxet barn, släkting, nära vän, personliga assistent eller annat till den som de utsätter. Statistik från Socialstyrelsen visar att det framförallt är kvinnor som drabbas av våldet och att utövaren oftast är en man. Barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxen är offer för brott och kan vara/är i behov av stöd och hjälp.

Den som utövar våld har rätt till stöd och behandling för att kunna förändra sitt beteende.

Hjälp till dig som är barn eller ungdom: Ring socialförvaltningen 0435-280 00, om du är under 18 år och har blivit utsatt för våld eller om du hör eller ser våld hemma. Du kan även ringa till BRIS, Barnens rätt i samhället.

Hjälp till dig som är vuxen: Vi kan hjälpa dig som blir utsatt för våld eller dig som utövar våld. Ring socialförvaltningen, 0435-280 00. Du kan även få fem stycken oregistrerade samtal med oss. Ett oregistrerat samtal innebär en kontakt där du inte registreras i socialtjänstens ärenderegister. Många gånger kan detta hjälpa dig att finna vägar och lösningar till dina frågor och problem. Om du därefter behöver en längre kontakt, så görs en utredning, och ett ärende öppnas och din kontakt med oss förlängs i form av ett bistånd.

Våld i nära relationer är en kriminell handling. Ring polisen 112.

Under kvällar och helger kan du få akut stöd hos Socialjouren: Telefon: 0435-114 14.

Kontakta närmaste polisstation om du vill anmäla.