Klippans logotype

Hjälp till dig som slår

Har du svårt att kontrollera dig själv? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära?

Den som utövar våldet kan vara man eller kvinna och kan antingen vara en partner, förälder, vuxet barn, släkting, nära vän, personliga assistent eller annat till den som de utsätter. Socialstyrelsen framhåller att det framförallt är kvinnor som drabbas av våldet och att utövaren oftast är en man.

Det är olagligt att använda våld mot andra, din partner eller mot ditt barn och våld i nära relationer kan aldrig försvaras oavsett vad som föranlett handlingen. Du som använder våld mot någon som står dig nära kan få hjälp och stöd att förändra ditt beteende. Kontakta oss på socialförvaltningen för stöd och hjälp!


Senast uppdaterad: 2014-09-05
Sidansvarig: Isabell Thurban

Kontakt

Våld i nära relationer är en kriminell handling. Om det är akut, ring polisen 112.

Under kvällar och helger kan du få akut stöd hos Socialjouren:

Telefon: 0435-114 14.

För akuta ärenden eller om du har frågor och funderingar under dagtid så är du välkommen att ta kontakt med oss på socialförvaltningen:

Telefon: 0435-280 00.

Läs mer här:

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se