Till dig som är utsatt

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Lever du i en relation där din frihet begränsas av din partner? Använder din partner nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt? Har din partner skrämt, hotat eller använt våld mot dig? Har du som barn blivit utsatt för våld eller upplevt det inom familjen? Känner du igen dig i beskrivningarna? Då kan du höra av dig till socialförvaltningen för att få råd och stöd och hjälp med att förändra din situation.

Hjälp till dig som är barn eller ungdom: Ring socialförvaltningen 0435-280 00, om du är under 18 år och har blivit utsatt för våld eller om du hör eller ser våld hemma. Du kan även ringa till BRIS, Barnens rätt i samhället, telefon 116 111 (www.bris.selänk till annan webbplats) om du till en början bara vill prata med någon om vad du varit med om eller upplever.

Hjälp till dig som är vuxen: Vi kan hjälpa dig som blir utsatt för våld eller dig som utövar våld. Ring socialförvaltningen, telefon 0435-280 00. Du kan vara anonym och få råd och stöd om vad du kan göra. Alla personer över 18 år har rätt att få råd och stöd via sk fem oregistrerade samtal som innebär att inget av samtalet dokumenteras. Många gånger kan detta hjälpa dig att finna vägar och lösningar till dina frågor och problem. Om du därefter trots allt behöver en längre kontakt, så görs en utredning, och ett ärende öppnas och din kontakt med oss förlängs i form av ett bistånd.

Vi som arbetar på socialförvaltningen har tystnadsplikt vilket gör att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Däremot har vi anmälningsskyldighet vilket innebär att vi måste anmäla till socialtjänsten om något kommer upp under samtalen som gör att vi känner oro över ett barns situation.

Här är några råd om du misstänker att du lever i en relation som inte är bra för dig:

  • Kontakta socialtjänsten. Det är vårt ansvar att hjälpa dig om du far illa i en nära relation.
  • Berätta för någon. Våga lita på att dina närmaste vill att du ska ha det bra.
  • För dagbok, det är en bra hjälp för minnet.
  • Vid skador, uppsök sjukvården (jour- eller akutmottagning vid vårdcentral eller sjukhus) så att de kan dokumentera dina skador. Det är viktigt om du någon gång vill polisanmäla.
  • Ett våldsamt beteende upprepas ofta. Det kan vara viktigt för dig att veta.
  • Har du barn, tänk på att även barnen är utsatta. Varken du eller dina barn mår bra av att leva i våld.
  • Våld och övergrepp i nära relation är ett brott.

Kontakt

Våld i nära relationer är en kriminell handling. Om det är akut, ring polisen 112.

Under kvällar och helger kan du få akut stöd hos Socialjouren: Telefon: 0435-114 14.

För akuta ärenden eller om du har frågor och funderingar under dagtid så är du välkommen att ta kontakt med oss på socialförvaltningen:
Telefon: 0435-280 00.

Du kan även kontakta:

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-505050
kostar inget och syns inte på din telefonräkning

Kvinnojouren Helsingborg Öppettider må-fre 8-20, lör 10-15
Telefon: 042 181510

Barnens rätt i samhället, Bris  
Telefon: 116 111, www.bris.selänk till annan webbplats

Kontakta närmaste polisstation om du vill anmäla. Såhär går en anmälan till: http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/länk till annan webbplats