Våldsutsatta med missbruksproblematik

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kvinnor och män med missbruks- och beroendeproblematik kan befinna sig i en livssituation som ökar risken för att utsättas för våld och försämrar möjligheten att få hjälp.
Att få tillgång till ett lämpligt tillfälligt boende kan t.ex. vara svårt för en kvinna om hon är i aktivt missbruk. Det är viktigt att stödet och hjälpen anpassas till personens individuella behov och att det finns möjlighet att få stöd på grund av utsattheten för våld, som inte är villkorat med att missbruket först ska upphöra.
Det finns en benägenhet att våld mot kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik bagatelliseras av både kvinnorna själva som av omgivningen och att våldet uppfattas som något vardagligt. En våldsutsatt kvinna med missbruksproblematik kan på flera sätt vara extra beroende av den som utsätter henne för våld, t.ex. för tillgång till droger och boende.
Det kan också finnas särskilda svårigheter och risker för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik om de bryter upp från någon som försörjer dem med droger.