Klippans logotype

Användande av offentlig plats

grävmaskin gräver ett dike

Enligt ordningslagen krävs tillstånd för att använda en offentlig plats. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten.

En offentlig plats kan också vara en galleria. Platsen räknas då som offentlig under gallerians öppettider.

Du behöver söka tillstånd för:

 • Uteservering
 • Försäljning på offentlig plats
 • Placering av container eller byggsäck
 • Placering av byggnadsställning
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Övriga ärenden enligt ordningslagen och lokal ordningsföreskrift

Bestämmelser för placering av uteservering, gatupratare och varuskyltning på allmän platsmark

Gata, gångbana (trottoar) och torg är i princip till för alla att använda (allmän
platsmark). Kommunförvaltningen, fastighetsägare och näringsidkare har i uppgift att utforma miljön på och kring denna mark så att den är attraktiv
och så tillgänglig som möjligt.

Att använda allmän platsmark för särskilt ändamål kräver tillstånd från polisen.
Tillstånd ges normalt för ett kalenderår i taget. Polisen frågar alltid efter
kommunens synpunkter såsom markägare innan tillstånd ges.

Tänk på att polisen måste ha tid för att handlägga ansökan och att sökande
ska betala en avgift till polisen.

Följande gäller för:

Servering utomhus i direkt anslutning till restaurang eller bar

 • Placeras så att avstånd från serveringsyta inklusive avgränsning (se
  nästa punkt) till kantsten/körbanekant* är minst 1,5 meter.
 • En avgränsning mot gångbana eller gångutrymme ska göras med räcke
  eller staket. Räcket eller staketet ska vara 0,9 meter högt och försett med en nedre tvärslå eller motsvarande 0,10 – 0,35 meter över mark.

  Observera att om staketet avses vara tätt så ska kommunens plan och byggkontor kontaktas. Detta för att kontoret ska avgöra om
  staketet kräver bygglov eller inte.

Gatupratare

 • Placeras på gångbana eller gångutrymme vid lokalen som reklamen är
  avsedd för.
 • Avstånd från gatupratarens stativ/fot till kantsten/körbanekant* ska
  vara minst 1,5 meter.

Varuskyltning

 • Placeras på gångbana eller gångutrymme direkt intill fasaden till butiksbyggnaden.
 • Avstånd från varukorgens eller skyltställets yttersta del till kantsten/
  körbanekant* ska vara minst 1,5 meter.
 • Varuskyltning får ske endast när butiken hålls öppen.

*) Det fria måttet 1,5 meter gäller även till vägskyltsstolpe, belysningsstolpe, träd eller liknande fast hinder. Ränndalsstenen på gångfartsområdet, Storgatan i Klippan, jämställs i detta sammanhang med kantsten.

Senast uppdaterad: 2016-05-13
Sidansvarig: Peter Åkesson

Om du har frågor

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Relaterade länkar

Här kan du läsa mer om vad som gäller för Torghandel.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se