Klippans logotype

Park och parkmark

Stadsparken i Klippan.

Stadsparken i Klippan.

Stadsparken i Klippan.

Stadsparken i Klippan.

Stadsparken i Klippan.

Stadsparken i Klippan.

Stadsparken i Klippan. Lekplatsen Kungsfiskaren.

Stadsparken i Klippan. Lekplatsen Kungsfiskaren.

Stadsparken i Klippan. Lekplatsen Kungsfiskaren.

Stadsparken i Klippan. Lekplatsen Kungsfiskaren.

Åbyplan i centrala Klippan

Åbyplan i centrala Klippan

En park ska vara tillgänglig för i princip alla att vistas på. Marken är också planerad för att ge variation för ögat, skapa avstånd mellan bebyggelser, ge fortlevnadsmöjligheter för flora och fauna, och ibland att erbjuda plats för någon viss fritidsaktivitet.

Kommunen förvaltar cirka 1 800 000 m² mark som benämns park, parkmark eller natur. Benämningarna kommer från detaljplaner av skilda årgångar och har något olika innebörd.

Park

I kommunen finns ett par parker. Då menar vi mark som har anordnats med bland annat träd, buskar och blommande växter för att vara en sinnlig plats, och som vi har avsikten att sköta väl.

Sankt Petri kyrka.

S:t Petri kyrka

Klippan

Stadsparken har en klassisk stil och gränsar i väster mot den berömda Sankt Petri kyrka. Kyrkan är ritad av den världsberömde arkitekten Sigurd Lewerentz och uppfördes 1966.

Ett besök i kyrka och promenad i parken kan rekommenderas. I parkens östra del finns lekplats och boulebanor. Blir vintern den rätta så spolas banorna till skridskois. Lekplatsen har byggts om till en bra standard för barn med funktionshinder.

Parken används även för en rad publika aktiviteter; som konserter, sommargympa, midsommarfirande och Klippanfesten.

Ljungbyhed

Mitt i hjärtat av Ljungbyhed ligger Parken. Den erbjuder plats för vila i skugga av träd, gräsmatta för lek och spel, lekplats och blomsterrabatter i lagom omfattning.

I parken finns en scen för musikframträdanden och andra arrangemang. Scenen har byggts med föreningarna  Ljungbyheds Framtid och Ljungbyheds Köpmanna- och företagarförening som byggherre, med bidrag från Klippans kommun.

Även parken i Ljungbyhed används för publika aktiviteter.

Parkmark

Stora markområden längs med de större gatorna och inne i bostadsbebyggelsen är parkmark som sköts på sätt som kan variera från plats till plats.

Karaktäristiskt för 1970- och 80-talens villaområden är de stora grönytorna, som oftast är gräsmattor, dunglika träd- och buskplanteringar. Men allt detta gröna, som då var på modet att föra in i detaljplanerna, har inte kunnat skötas på ett bra sätt. Inte på grund av bristande kompetens utan mer på grund av stark konkurrens om kommunens pengar.

Under ekonomiskt mer besvärliga tider har verksamheterna vård, skola och omsorg prioriterats och besparingar har istället genomförts inom gatu- och parkförvaltningen.

Förbättrade arbetsmetoder, bättre utrustning och en del förenklingar av markanläggningarna har vägt upp situationen. Samtidigt som allmänna prisökningar och grönytor i nya bostadsområden tynger.

Sammantaget kan all parkmark inte skötas så att den uppfattas som välskött av flertalet betraktare. Insatserna måste ibland koncentreras till platser som ligger mer centralt och som kan ses och användas av många.

Vår parkpersonal gör sitt bästa utifrån nämnda förutsättningar för att ge så många som möjligt en bra upplevelse i parkerna och på grönområdena.

Senast uppdaterad: 2016-11-22
Sidansvarig: Peter Åkesson

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Relaterad information

Läs om vad som gäller när du vill använda en offentlig plats.

Offentlig plats - behöver jag söka tillstånd?

Läs mer om Sankt Petri kyrka.

Läs mer om våra lekplatser.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se