Klippans logotype

Siktskymmande växtlighet

Storgatan i Klippan

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Skyltar och vägmärken får inte skymmas av växtligheten.

Tekniska förvaltningen har ansvar för växtlighet på allmän platsmark och fastighetsägare för växtlighet på tomtmark.

Vad gäller på tomtmark?
För dig som har utfart mot gata gäller att växter inte ska vara mer än 80 centimeter höga inom ett område på 2,5 meter från gata.
Tänk på att häcken ska växa inom ditt eget tomtområde. Om buskarna är för stora tvingas fotgängare och cyklister ut i gatan.
Fri höjd måste finnas för trafikanterna. Fri höjd är 2,5 meter för gång- eller 3,2 meter för cykelbana och 4,6 meter för körbana.

Det finns också särskilda mått för dig som har hörntomt. Här gäller att växter inte ska vara mer än 80 centimeter höga inom ett område på 10 meter från gatukorsning.

Framkomligheten är viktig för att service i form av renhållning och sophämtning ska fungera, men även för att det ska kännas tryggt och säkert när vi tar oss fram på våra gator, cykel- och gångbanor.

Senast uppdaterad: 2017-05-15
Sidansvarig: Peter Åkesson

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-28165
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Byggnadsinspektör
Roger Lindén
Telefon: 0435-281 66
E-post: roger.linden@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se