Klippans logotype

Föreningar

I Klippans kommuns föreningsregister hittar du information om olika föreningar som är aktiva i Klippan.

Har du frågor angående registret kontakta oss. 

Självservice och e-tjänster: Har du ändringar, kan du fylla i blanketten Registrering av föreningsuppgifter,Excel (excel, 206 kB) (gäller både idrottsföreningar och kulturföreningar).

Ansökan om att få disponera tider i kommunens idrotts- och motionsanläggningar görs varje år och skall vara kommunen tillhanda senast 15 maj.  Ansökan om tider i kommunens idrotts- och motionsanläggningarExcel (excel, 110 kB)

Du når fler e-tjänster genom att klicka på den blå bildrutan under rubriken Kontakt.

Bestämmelser, riktlinjer och policys rörande föreningar och föreningsverksamhet finns att läsa i kommunens författningssamling kapitel 7.

Studieförbunden

Äpple på bok

Föreningsregister

Föreningsregister
Senast uppdaterad: 2017-06-21
Sidansvarig: Arne Amnér

Kontakt:

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se