Föreningar

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst




I Klippans kommuns föreningsregister hittar du information om olika föreningar som är aktiva i Klippan.

Har du frågor angående registret kontakta oss. 

Självservice och e-tjänster: Har du ändringar, kan du fylla i blanketten Registrering av föreningsuppgifter,Excel (excel, 206 kB) (gäller både idrottsföreningar och kulturföreningar).

Ansökan om att få disponera tider i kommunens idrotts- och motionsanläggningar görs varje år och skall vara kommunen tillhanda senast 15 maj.  Ansökan om tider i kommunens idrotts- och motionsanläggningarExcel (excel, 110 kB)

Du når fler e-tjänster i den blå bildrutan längre ner på sidan.

Bestämmelser, riktlinjer och policys rörande föreningar och föreningsverksamhet finns att läsa i kommunens författningssamling kapitel 7.