Föreningar

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippans kommuns föreningsregister hittar du information om olika föreningar som är aktiva i Klippan.

HÄRlänk till annan webbplats hittar du föreningsregistret. Har du frågor angående registret maila till: kultur.fritid@klippan.se

Behöver din förening ändra uppgifter så kan du själv logga in i registret och ändra dessa.

 

Kulturföreningar ansöker om Verksamhetsbidrag och Lokalbidrag senast den 15 mars 2019.

För frågar kontakta: kultur.fritid@klippan.se

Ansökan om att få disponera tider i kommunens idrotts- och motionsanläggningar görs varje år och ska vara kommunen tillhanda senast 15 maj.  Ansökan görs via kommunens e-tjänst Ansökan om tider i kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

Du hittar blanketter på sidan för Föreningsbidrag, se nedan.

 

Bestämmelser, riktlinjer och policys rörande föreningar och föreningsverksamhet finns att läsa i kommunens författningssamling kapitel 7.