Bidrag och stöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Klippans kommun inför nya bidragsregler och med det också ett helt nytt digitalt ansökningsförfarande för föreningsbidragen och de nya bestämmelserna gäller från den 1/1 2020.
De nya bidragsbestämmelserna kan du ta del av härPDF (pdf, 918 kB).

Föreningar registrerade och bidragsberättigade hos Kultur- och fritidsnämnden kan söka olika typer av föreningsbidrag. Syftet med föreningsbidragen är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv för kommunens invånare. För att bli bidragsberättigad förening i Klippans kommun skicka in en skriftlig ansökan till Kultur- och fritidsförvaltningen. Bifoga stadgar, organisationsnummer, styrelsens sammansättning, kontaktuppgifter med postadress och de senaste årsmöteshandlingarna. Berätta om föreningens syfte, antal medlemmar mm.

Nedan kan du digitalt ansöka om föreningsbidragen. Du kan ladda ner en lathund hur du ska gå till väga härPDF (pdf, 5.6 MB).

Ansökningar om arrangemangs- och projektbidrag har kommande deadlines under år 2020:
29 april, 5 augusti, 9 september och 10 november.

Ansökningar om Egna initiativ barn o unga resp vuxna o grupp söks löpande under året.

För frågor etc kontakta: kultur.fritid@klippan.se