Bidrag och stöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst

Klippans kommun inför nya bidragsregler och med det också ett helt nytt digitalt ansökningsförfarande för föreningsbidragen. De nya bestämmelserna gäller från den 1/1 2020 men ansökningar av bidrag för det nya verksamhetsåret görs redan under sensommaren och hösten 2019.
De nya bidragsbestämmelserna kan du ta del av härPDF (pdf, 918 kB).

Föreningar registrerade och bidragsberättigade hos Kultur- och fritidsnämnden kan söka olika typer av föreningsbidrag. Syftet med föreningsbidragen är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv för kommunens invånare.

Nedan kan du ansöka om föreningsbidragen.
Du kan ladda ner en lathund hur du ska gå till väga härPDF (pdf, 5.6 MB).

En viktig del i ansökan är att ni skriver en verksamhetsplan för den tiden ni söker bidrag.
En detaljerad budget för verksamheten ska lämnas in. 
Tips på vad en verksamhetsplan bör innehålla kan du läsa härPDF (pdf, 255.2 kB).

 

 

Bli en bidragsberättigad förening
För att bli bidragsberättigad förening i Klippans kommun skicka in en skriftlig ansökan till Kultur- och fritidsförvaltningen. Bifoga stadgar, organisationsnummer, styrelsens sammansättning, kontaktuppgifter med postadress och de senaste årsmöteshandlingarna. Berätta om föreningens syfte, antal medlemmar mm.


Idrotts, kultur- och fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Här kan du läsa om vilka bidragsbestämmelser som finns för bidrag till barn- och ungdomsverksamhet:
Allmänna bestämmelserPDF (pdf, 11.2 kB)
LokalkostnadsbidragPDF (pdf, 9.3 kB)
Aktivitetsbidrag (kommunalt)PDF (pdf, 8.8 kB)
Driftbidrag för fritidsanläggningPDF (pdf, 15.1 kB)
Bidrag till fritidsgårdsverksamhetPDF (pdf, 8.5 kB)
KartbidragPDF (pdf, 8.3 kB)
Bidrag till sommarverksamhetPDF (pdf, 7.9 kB)
Ansökningsblanketter hittar du längre ner till vänster på denna sida.

 


Relaterade dokument

Närvarokort 2019 för idrottsföreningarExcel (excel, 4.7 MB)

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd 2019Excel (excel, 171.5 kB)

Underlag för ansökan 2019 statligt lokalt aktivitetsstöd till RFExcel (excel, 282.5 kB)

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd, manuellExcel (excel, 64 kB)

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd - pensionärsföreningarExcel (excel, 122.5 kB)

Ansökan administrationsbidrag - pensionärsföreningarExcel (excel, 251 kB)

Ansökan lokalbidragExcel (excel, 208 kB)