Föreningsbidrag

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Föreningar registrerade hos Kultur- och fritidsnämnden kan söka olika typer av föreningsbidrag. Syftet med föreningsbidragen är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv för kommunens invånare.

I dokumenten nedan, kan du läsa om vilka regler som gäller för att en förening ska kunna få bidrag.

Hämta bidragsbestämmelserna här.PDF (pdf, 33.7 kB)

Särskilda bidrag

Nu kan föreningar söka bidrag för uppstart av integrationsarbete. Syftet med bidraget är att uppmuntra föreningar att hitta metoder för att integrera nyanlända i verksamheten.
Sista ansökningsdag är 30 november 2017.

Läs mer om stöd till föreningars integrationsarbete.
Ansökningsblankett - uppstart av integrationsarbetePDF (pdf, 199.4 kB)

Barn- och ungdomsföreningar

Här kan du läsa om vilka bidragsbestämmelser som finns för bidrag till barn- och ungdomsföreningar:

Ansökningsblanketter hittar du längre ner till vänster på denna sida.

Pensionärsföreningar

Här kan du läsa om vilka bidragsbestämmelser som finns för bidrag till pensionärsorganisationer:

Allmänna bestämmelserPDF (pdf, 9.1 kB)
AdministrationsbidragPDF (pdf, 8.1 kB)
LokalkostnadsbidragPDF (pdf, 54.8 kB)
AktivitetsbidragPDF (pdf, 8.5 kB)
UtbildningsbidragPDF (pdf, 8.3 kB)

Ansökningsblanketter hittar du längre ner till vänster på denna sida.

Kulturföreningar

Rutiner för handläggning av bidrag till kulturföreningar håller på att ses över.

Handikappföreningar

Bidrag till handikappföreningar sökes hos Socialnämnden.

Kontakt: