Föreningsbidrag

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Föreningar registrerade och bidragsberättigade hos Kultur- och fritidsnämnden kan söka olika typer av föreningsbidrag. Syftet med föreningsbidragen är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv för kommunens invånare.

I dokumenten nedan, kan du läsa om vilka regler som gäller för att en förening ska kunna få bidrag.
Hämta bidragsbestämmelserna här.PDF (pdf, 33.7 kB)

För att bli bidragsberättigad förening i Klippans kommun skicka in en skriftlig ansökan till Kultur- och fritidsförvaltningen. Bifoga stadgar, organisationsnummer, styrelsens sammansättning, kontaktuppgifter med postadress och de senaste årsmöteshandlingarna. Berätta om föreningens syfte, antal medlemmar mm.

Nya bidragsbestämmelser är under revidering och förväntas vara klart under 2019. Fram tills nya bidragsbestämmelser är klara används nedanstående blanketter för ansökan om stöd.

Observera att det finns nya blanketter för år 2019!

Ansökan skickas till: Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 264 80 Klippan
eller via e-post: kultur.fritid@klippan.se

För frågor kontakta: kultur.fritid@klippan.se

Kulturföreningar

Sista ansökningsdag för år 2019 är den 15 mars
VerksamhetsbidragPDF (pdf, 122.7 kB)
LokalbidragExcel (excel, 208 kB)

Föreningar och organisationer ska alltid bifoga (eller komplettera i efterhand) med årshandlingar för att få beviljat stöd utbetalt. Årshandlingar som efterfrågas är: verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ett justerat årsmötesprotokoll. Bifoga gärna även en verksamhetsplan och en budget för kommande år.

Handikapp- och sociala föreningar

Sista ansökningsdag för år 2019 är den 15 mars
Handikapp- och sociala föreningarPDF (pdf, 142.2 kB)

Pensionärsföreningar

Sista ansökningsdag för år 2019 är den 15 mars
Här kan du läsa om vilka bidragsbestämmelser som finns för bidrag till pensionärsorganisationer:
Allmänna bestämmelserPDF (pdf, 9.1 kB)

AdministrationsbidragPDF (pdf, 8.1 kB)
LokalkostnadsbidragPDF (pdf, 54.8 kB)
UtbildningsbidragPDF (pdf, 8.3 kB)

Ansökningsblanketter hittar du även längre ner till vänster på denna sida.

Aktivitetsbidrag (sista ansökningsdag har passerat, 15 feb)

 

Arrangemang/projekt

Stöd till arrangemang/projektPDF (pdf, 123.7 kB) - Ansökan görs löpande under året, dock måste ansökan vara inlämnad senast 1 månad före genomförandets start.

Fyll i resp ansökningsblankett och bifoga ev bilagor.

Ansökan skickas till: Klippans kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 264 80 Klippan
eller via e-post: kultur.fritid@klippan.seIdrotts, kultur- och fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Här kan du läsa om vilka bidragsbestämmelser som finns för bidrag till barn- och ungdomsverksamhet:
Allmänna bestämmelserPDF (pdf, 11.2 kB)
LokalkostnadsbidragPDF (pdf, 9.3 kB)
Aktivitetsbidrag (kommunalt)PDF (pdf, 8.8 kB)
Driftbidrag för fritidsanläggningPDF (pdf, 15.1 kB)
Bidrag till fritidsgårdsverksamhetPDF (pdf, 8.5 kB)
KartbidragPDF (pdf, 8.3 kB)
Bidrag till sommarverksamhetPDF (pdf, 7.9 kB)
Ansökningsblanketter hittar du längre ner till vänster på denna sida.

 


Relaterade dokument

Närvarokort 2019 för idrottsföreningarExcel (excel, 4.7 MB)

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd 2019Excel (excel, 171.5 kB)

Underlag för ansökan 2019 statligt lokalt aktivitetsstöd till RFExcel (excel, 282.5 kB)

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd, manuellExcel (excel, 64 kB)

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd - pensionärsföreningarExcel (excel, 122.5 kB)

Ansökan administrationsbidrag - pensionärsföreningarExcel (excel, 251 kB)

Ansökan lokalbidragExcel (excel, 208 kB)