Klippans logotype

Fritidsanläggningar

Under rubriken fritidsanläggningar hittar du idrottshallar, skolgymnastiksalar, övriga idrottsanläggningar/lokaler, skjutbanor m m. Många av anläggningarna kan man låna eller hyra. Det finns kontaktuppgifter till varje anläggning under respektive rubrik.

Utomhusanläggningar

Idrottsanläggningar utomhus

Inomhusanläggningar

Interiör Ljungbyheds idrottshall
Senast uppdaterad: 2017-06-07
Sidansvarig: Arne Amnér

Kontakt:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 9, se kartalänk till annan webbplats
Postadress: 264 80  Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kultur.fritid@klippan.se

Kultur- och fritidschef
Arne Grau Amnér
Telefon: 0435-281 90
E-post: arne.amner@klippan.se

Läs om Klippans kommuns folkhälsoarbete här.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se